Houmando Ltd.

Houmando Ltd.

Houmando LTd. Sippou

Artist

NAMIKAWA Yasuyuki/ NAMIKAWA Sousuke/HAYASHI Kodenji/ANDO Jyubei/KAWADE Shibataro etc...

“Dish with Chrysanthemums and Butterflies”

"Dish with Chrysanthemums and Butterflies"

W30.7 x H4.5

Ota “Jar with Flowers and Birds”

Ota "Jar with Flowers and Birds"

D18.0 x H23.5

“Vase with maple, cherry-blossom and pheasant design”

"Vase with maple, cherry-blossom and pheasant design"

D23.8 x H37.0

“Jar with dragon, phoenix and lion desgin”

"Jar with dragon, phoenix and lion desgin"

D15.6 x H18.5

Yasuyuki Namikawa “Vase with hydrangea design”

Yasuyuki Namikawa
"Vase with hydrangea design"

Houmando LTd. Kinkou

Artist

UNNO Shomin/SHOAMI Katsuyoshi/KAGAWA Katsuhiro/TSUKADA Shukyo etc...

Kiyochika “Inlay vase with chrysanthemums”

Kiyochika "Inlay vase with chrysanthemums"

D9.3 x H21.7

Komai “Inlay Vase”

Komai "Inlay Vase"

D12.5 x H24.6

“Ornament with peacock and peahen on the rock”

"Ornament with peacock and peahen on the rock"

W24.0 x H28.1

Houmando LTd. Satsuma

Kinkozan “Vase with flower and bird design”

Kinkozan "Vase with flower and bird design"

D15.0 x H37.0

Gyokushu “Pair of vase with flower, bird and human figure design”

Gyokushu "Pair of vase with flower, bird and human figure design"

W8.0 x H18.8

Hankinza “tea bowl with flower design”

Hankinza "tea bowl with flower design"

D12.5 x H6.5

Houmando LTd. Inrou

Artist

IZUKA Toyo/SHIOMI Masanari/KAJIKAWA Bunryusai etc...

Signed: Jyokasai “Inro with wisteria maiden design”

Signed: Jyokasai "Inro with wisteria maiden design"

8.7 x 4.5

Signed: Toshihide “Inro with camelia, hawk and sparrow design”

Signed: Toshihide "Inro with camelia, hawk and sparrow design"

7.7 x 6.5

Signed: Masanari Shiomi “Inro with mouse design”

Signed: Masanari Shiomi
"Inro with mouse design"

7.0 x 5.3

Houmando LTd. Makie

“Box with poetry card design”

"Box with poetry card design"

W11.8 x L9.3 H4.9

Signed: Shojyusai “Small box with warriror design”

Signed: Shojyusai "Small box with warriror design"

W12.8 x H5.9

“Small box with butterbur design”

"Small box with butterbur design"

W14.1 x L10.9 x H6.4

Chokan Koami “Writing box with farming design”

Chokan Koami "Writing box with farming design"

W24.5 x L22.3 x H5.0

Jinyu Yokogoshi “Box with chrysanthemum design”

Jinyu Yokogoshi "Box with chrysanthemum design"

W21.4 x L16.7 x H10.2

Houmando LTd. Katanasougu

Ichijo Goto “Pair of Tsuba” N.B.T.H.K. Tokubetsu Hozon Certificate

Ichijo Goto "Pair of Tsuba" N.B.T.H.K. Tokubetsu Hozon Certificate

Ichijo Goto “Menuki” N.B.T.H.K. Hozon Certificate

Ichijo Goto "Menuki" N.B.T.H.K. Hozon Certificate

Houmando LTd. Books

“KOTTO ROKUSHO 34 Tsuba; Sword Guards and Fittings in Late Edo and Meiji Period”” Explanation: MURATA Masayuki/ HIRUTA Michiko Published: Maria shobo 2,940jpy

"KOTTO ROKUSHO 34 Tsuba; Sword Guards and Fittings in Late Edo and Meiji Period"
Explanation: MURATA Masayuki/ HIRUTA Michiko
Published: Maria shobo 2,940jpy

“KOTTO ROKUSHO 32 Japanese Metalwork in Late Edo and Meiji Period” Artists Profile: HIRUTA Michiko Published: Maria shobo Price: 2,940jpy

"KOTTO ROKUSHO 32
Japanese Metalwork in Late Edo and Meiji Period"
Artists Profile: HIRUTA Michiko
Published: Maria shobo
Price: 2,940jpy

“KOTTO ROKUSHO 28″ Tsuba; The Japanese Sword Guard” Explanation: HIRUTA Michiko Published: Maria shobo Price: 2,940jpy

"KOTTO ROKUSHO 28"
Tsuba; The Japanese Sword Guard"
Explanation: HIRUTA Michiko
Published: Maria shobo
Price: 2,940jpy

“ROKUSHO vol.3 Impact on Art Nouveau Metalworks in Late Edo and Meiji Period” Author: MURATA Masayuki Cooperated:MASUDA Takashi/ HIRUTA Michiko Published: Maria shobo 2,940jpy

"ROKUSHO vol.3 Impact on Art Nouveau Metalworks in Late Edo and Meiji Period"
Author: MURATA Masayuki
Cooperated:MASUDA Takashi/ HIRUTA Michiko
Published: Maria shobo 2,940jpy

“Sword Guards and Fittings in Late Edo and Meiji Period” Author: MURATA Masayuki Explanation: MURATA Masayuki/HIRUTA Michiko Published: Maria shobo 18,000jpy

"Sword Guards and Fittings in Late Edo and Meiji Period"
Author: MURATA Masayuki
Explanation: MURATA Masayuki/HIRUTA Michiko
Published: Maria shobo 18,000jpy

“The Beauty of Metalworks in Sword Fittings” Author: HIRUTA Michiko Published: Kiyomizu Sannenzaka Museum/Hasehoumando ltd. Price: 1,800 jpy

"The Beauty of Metalworks in Sword Fittings"
Author: HIRUTA Michiko
Published: Kiyomizu Sannenzaka Museum/Hasehoumando ltd.
Price: 1,800 jpy

“100 Tsuba and Sword Accessories” Author: IIDA Kazuo/ HIRUTA Michiko Published: Tanko-sya Price: 3,675 jpy

"100 Tsuba and Sword Accessories"
Author: IIDA Kazuo/ HIRUTA Michiko
Published: Tanko-sya
Price: 3,675 jpy

“Introduction to Meiji koge” Author: Masayuki Murata Published: Houmando Price: 5,400 jpy

"Introduction to Meiji koge"
Author: Masayuki Murata
Published: Houmando
Price: 5,400 jpy